Hoe ontstaat fijnstof in je woning?

Hoe ontstaat fijnstof in je woning?

19 november 2022 Uit Door Admin

De vervelende bakluchten die vrij kunnen komen tijdens het koken vormen niet alleen een geurprobleem. Daarnaast kan er namelijk worden vastgesteld dat er ook deeltjes in terug te vinden zijn die kleiner zijn dan 1 µm die een bijdrage leveren aan PM2,5. Voor dit laatste geldt dat ze beter bekend staat als fijnstof. Een veldonderzoek dat eerder werd uitgevoerd door TNO in negen woningen heeft aangetoond dat de concentratie fijnstof na het koken aanzienlijk hoger is gelegen ten opzichte van de concentratie buitenshuis.

Het ontstaan van fijnstof bij bakken en braden

Het merendeel van het fijnstof dat ontstaat in de woning is het gevolg van het bakken en braden van vlees evenals het wokken van groenten. Bij voorkeur is het zo dat de kookdampen meteen af worden gezogen met behulp van een kwalitatieve afzuigkap. Voor een efficiënte afzuiging zou een minimale capaciteit zijn vereist van 300 kubieke meter per uur tijdens het bereiden van gerechten. In een aantal woningen die werden gemeten door TNO was van toepassing dat de afzuigcapaciteit slechts 40 kubieke meter per uur bedroeg. Voor de bouwregelgeving geldt dat er uit wordt gegaan van (minstens) 75 kubieke meter per uur.

Herziening van de bouwregelgeving

Door TNO wordt gepleit om een herziening door te voeren voor wat de ontwerpcapaciteiten voor keukenafzuiging in de bouwregelgeving betreft. Eventueel zouden er bovendien ook aanvullende eisen kunnen worden gesteld voor de keukenafzuiging. Hiervoor geldt dat dit in het bijzonder belangrijk is voor luchtdichte, energiezuinige nieuwbouwpanden. Hier heeft fijnstof namelijk de mogelijkheid om vele uren te blijven hangen. Het is van belang om op dit vlak een oplossing te kunnen vinden zonder dat dit ten koste gaat van het energiezuinige karakter van het pand in kwestie. Er bestaan gelukkig verschillende oplossingen die op dit vlak overwogen kunnen worden, zoals:

  • Nog efficiëntere afzuigkappen;
  • Ruimere afvoerbuizen voorzien voor meer afzuigcapaciteit;
  • De ontwikkeling van slimmere systemen die naar behoefte afzuigen;

Voor de blootstelling aan luchtverontreiniging die gebeurt binnen in de woning geldt dat ze voor een niet onaanzienlijk deel bijdraagt aan de totale blootstelling. Het spreekt dan ook voor zich dat het in de praktijk van cruciaal belang is om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Wat maakt fijnstof zo gevaarlijk?

Het is algemeen bekend dat fijnstof een negatieve invloed heeft op onze gezondheid. Niet alleen is ze verantwoordelijk voor het ontstaan van luchtwegaandoeningen, daarnaast kan het leiden tot hart- en vaatziekten en zelfs tot vroegtijdig overlijden. Omwille van al deze redenen is het dan ook in de praktijk zo dat betrouwbare data over het ontstaan van fijnstof zeker noodzakelijk is. Er wordt steeds meer wetenschappelijk bewijs geleverd over de schadelijke effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de mens. Dit geldt niet in het minst voor fijnstof. Omwille van deze reden werd ondertussen ook de verplichting ingevoerd voor Europese overheden om vanuit de door Europa opgestelde richtlijnen overschrijdingen te gaan analyseren en waar nodig maatregelen te treffen. Enkel en alleen op deze manier is het mogelijk om de aanpak van dit probleem in de kern aan te pakken en uiteindelijk de impact op onze gezondheid te reduceren.

Wist je trouwens al alles over circulaire bouw – TNO? Bekijk dan snel de beschikbare informatie.