Wat is IBM TSM?

Wat is IBM TSM?

30 maart 2021 Uit Door Admin

Een goed back-up systeem kan wonderen doen. Er is namelijk niks zo erg als al die kostbare bedrijfsdata te verliezen door een stomme panne of vergissing. Maar de opslag van bedrijfsdata is niet zomaar data-opslag. Een gespecialiseerd systeem is meer dan een overweging waard en IBM TSM is dan een uitstekende keuze.

Wat is IBM TSM?

IBM TSM staat voor IBM ‘Tivoli Storage Manager’. De IBM Tivoli Storage Manager is een back-up en archiefsysteem voor bedrijven. Als dusdanig is het een onderdeel van een reeks applicaties die IBM uitgeeft onder de naam ‘Total Storage’. Zoals alle back-up software voor bedrijven is IBM TSM ontworpen om kopieën te maken van bedrijfsdata. Ook gelijkaardig aan andere soortgelijke applicaties is het feit dat u deze back-ups met IBM TSM kunt aanpassen aan de specifieke beleidslijnen en noden van uw bedrijf. Zo wordt uw bedrijf optimaal beschermd tegen dataverlies.

Hoe werkt het?

Om de op te slagen data te verzamelen IBM TSM maakt gebruik van een welbepaald back-up schema dat bekend staat als ‘progressieve incremental’ of ‘incremental forever’. Dit schema of protocol houdt in dat er eerst en vooral een totale back-up wordt gemaakt van alle bedrijfsdata. Alle daaropvolgende back-ups zijn wat men noemt ‘incrementeel’. Dat wil zeggen dat uw back-up groeit al naargelang ook uw eigenlijke database groeit – en dit tot in het virtuele oneindige. Daarbij hoeft IBM TSM na implementatie dus enkel de wijzigingen aan het totaalbestand opslaan – wat een enorme tijdsbesparing betekent. Het is dan ook geen wonder dat IBM TSM een echte trendsetter is in de markt. TSM is een echte pionier, die van langsom meer opvolging krijgt, zeker sinds de ontwikkeling van Cloud back-up.

Kenmerken

TSM is een echt ‘bedrijfsproduct’. Dat houdt in dat het enorm flexibel is qua configuratie en dat het zich bijzonder snel kan aanpassen aan een specifieke bedrijfsomgeving. Ook is het uitgerust om het hoofd te bieden aan grote hoeveelheden van data. Vandaar dat het veelal gebruikt wordt door bedrijven met enorme hoeveelheden back-up data en gespecialiseerd personeel voor het beheer ervan. IBM TSM wordt daarom ook ondersteund door een grote variëteit aan hardware systemen, waaronder AIX, HP-UX, Linux, Solaris en Windows.

Voordelen

IBM TSM kan u helpen bij het management van TSM backup en archiefdata over schijfgebieden heen, met tape libraries of zogenaamde optische opslag. Ondertussen houdt het programma zelf ook de prioriteit van de data bij, al naargelang de leeftijd ervan en dus al naargelang hoe lang ze al bewaard worden. Deze aanpak kan soms immers te verkiezen zijn boven een gesorteerde of hiërarchische opslag. De bewaartijd, het type van opslagmedia, de frequentie van de back-up, datatype en op te slagen hardware kunnen daarbij volledig worden aangepast aan de noodzaken en het beleid van uw bedrijf.